511 985 523
marrbud@marrbud-pur.pl

Polityka prywatności i cookie

Podstrona polityka prywatności informuje użytkowników strony internetowej marrbud-pur.pl o zasadach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach strony. Wszystkie dane są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Kto jest administratorem danych:

Administratorem danych osobowych jest:

Marr-Bud Mariusz Śledź

05-300 Mińsk Mazowiecki

Ul. Ludowa24 a

W jaki sposób i w jakim celu zbieramy dane osobowe

Dane osobowe użytkownik strony podaje dobrowolnie. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt użytkownika z firmą poprzez stronę www, są wykorzystywane do prowadzenia korespondencji z potencjalnym klientem firmy. Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy na stronie podaje swoje dane teleadresowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane wykorzystywane są do komunikacji z klientem (użytkownikiem) i realizacji zamówionych usług.

Marr-Bud Mariusz Śledź będzie przekazywać dane osobowe użytkowników innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Marr-Bud Mariusz Śledź. Marr-Bud Mariusz Śledź będzie udostępniać dane osobowe użytkowników innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Dane użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Dane udostępniane są organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa. Na stronie internetowej marrbud-pur.pl dane zbierane są automatycznie, mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie, zbierania danych demograficznych o użytkownikach i w celach technicznych do administrowania serwerami.

Jak przechowujemy dane

Marr-Bud Mariusz Śledź zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych. Marr-Bud Mariusz Śledź wykorzystuje dane swoich użytkowników, klientów do celów księgowych, do celów kontaktowania się z użytkownikami strony oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem usług zawartych w swojej ofercie. Dane osobowe są traktowane jako całkowicie poufne, przechowywane są na dobrze zabezpieczonym przed zagrożeniem zdalnym i fizycznym komputerze.

Dane osobowe użytkowników (klientów) będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa.

Dostęp do danych

Każdy użytkownik (klient), który udzielił informacji o danych osobowych ma prawo dostępu do tych treści, poprawiania ich, aktualizacji, uzupełnienia, żądania zaprzestania przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz usunięcia danych. Użytkownik może ze swoich praw skorzystać kontaktując z biurem Marr-Bud Mariusz Śledź telefonicznie pod numerem telefonu  511-985-523 się telefonicznie lub mailowo z adresem marr_bud@interia.pl.

Użytkownik który stwierdził, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Wykorzystywanie plików cookies

Strona internetowa purex-pu.pl wykorzystuje pliki cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne użytkownik może wyrazić zgodę na instalację przez witrynę plików cookies, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę internetową. Decyzja użytkownika o korzystaniu z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako jego świadomy wybór. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  • Serwis nie gromadzi automatycznie żadnych informacji. Wyjątkiem są informacje zawarte w plikach cookies.
  • Pliki cookies stanowią dane informatyczne (pliki tekstowe). Zawierają najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
  • Pliki cookies przede wszystkim pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta użytkownik i dostosować stronę internetową do jego preferencji. Wykorzystywane są także w celu tworzenia statystyk. Dzięki nim możliwe jest ulepszenie struktury i zawartości serwisu.

W ramach serwisu wykorzystywane są pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są tymczasowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Drugi typ przechowywany jest w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Wykorzystywane rodzaje plików cookies pozwalają:

  • na korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
  • zapewnić bezpieczeństwo poprzez np. wykrywanie nadużyć,
  • gromadzić informacje o sposobie korzystania z serwisu,
  • na „zapamiętywanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. wybrany język, region, z którego pochodzi internauta itd.,
  • na dostarczenie użytkownikowi treści reklamowych, dostosowanych do jego zainteresowań.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Marr-Bud Mariusz Śledź zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie, bez konieczności informowania o tym użytkowników. Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się ze zmianami, po wejściu na stronę.