Program Czyste Powietrze

25 stycznie 2022 ruszyła trzecia cześć Programu Czyste Powietrze. Program ma na celu zlikwidowanie tzw. kopciuchów i zachęcenie do termoizolacji domów.

W trzeciej odsłonie programu zwiększone zostało dofinansowanie dla najmniej zamożnych beneficjentów, nawet do 69 000 zł. Zmienione zostały również zasady przyznawania dofinansowania.

Program ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez dofinansowanie wymiany starych pieców na paliwa stałe, które generują dużo zanieczyszczeń do atmosfery, na nowe bardziej ekologiczne. W ramach programu promowane jest również zwiększenie wydajności termoizolacyjnej budynków poprzez wymianę stolarki okienno drzwiowej, jak i docieplenie budynków.

W prawidłowo zaizolowanym budynku jest mniejsza strata ciepła, co za tym idzie zmniejszona zostaje ilość ciepła wytwarzana przez źródło ciepła. Ma to wpływ na ilość substancji szkodliwych jakie są uwalniane do środowiska i rachunki za ogrzewanie.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w programie:

  • od 25 stycznia 2022 osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych będą mogły ubiegać się otrzymanie nawet do 90% wsparcia. Maksymalna kwota dotacji może wynieść 69 000 zł
  • alternatywnie do dochodowego kryterium kwalifikowanie brane jest pod uwagę ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego
  • okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 36 miesięcy.

Wnioski w ramach programu Czyste Powietrze można składać do 30 czerwca 2027 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie czystepowietrze.gov.pl