CZYSTE POWIETRZE 2023

Od 03 stycznia 2023 obowiązują nowe zasady programu „Czyste Powietrze”.

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w tych budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na termoizolację budynku, wymianę starych i nieefektownych źródeł ciepła na nowsze, bardziej efektywne, spełniające wyższe obecnie obowiązujące normy.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w programie:

  • zwiększenie wysokości progów dochodowych dla beneficjentów (w programie podstawowym próg został zwiększony z 100 000 złotych do 135 000 złotych, zwiększone zostały również wysokości progów w programie wyższym i najwyższym)
  • zwiększona została maksymalna kwota dotacji do 135 000 złotych (wzrosły również maksymalne kwoty, które można wykorzystać na poszczególne urządzenia i usługi)
  • możliwość rozszerzenia wniosku o termoizolację budynku (np. wcześniejszy niosek dotyczył tylko wymiany pieca)
  • kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania w ramach termoizolacji będzie można otrzymać będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku
  • w przypadku złożenia wniosku o kompleksową termoizolację konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego (na koszty audytu możliwe jest uzyskanie dofinansowania)

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem w ramach programu należy składać do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek bądź lokal mieszkalny, którego dotyczy inwestycja. Możliwe jest również ubieganie się o dotację za pośrednictwem banku. W takim przypadku należy złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po jego otrzymaniu – wniosek o dotację z programu.

Więcej informacji na stronie czystepowietrze.gov.pl